Välkommen till

SD Alvesta

Det här vill vi

Genuint – det är ett vägledande ord för oss i vårt arbete med att ta fram våra politiska förslag. Det är viktigt för oss att våra förslag är väl genomarbetade, genomförbara och hållbart finansierade. Vi ogillar kortsiktiga lösningar, ytliga utspel och valfläsk. Våra förslag är genuina och vi kan därför stå för dem, oavsett hur de politiska vindarna blåser eller vad som sägs i media. Framför allt är det förslag som vi genuint menar kan ge vårt land en bättre välfärd, trygghet och sammanhållning.

Det är mycket som vi vill förändra i det svenska samhället. De allra flesta problem som behöver lösas kan med fördel angripas på både ett nationellt och ett lokalt plan. Sverigedemokraterna arbetar målmedvetet för att skapa ett bättre och tryggare Sverige såväl genom arbetet i Sveriges riksdag som genom vår lokala verksamhet i landets regioner och kommuner.

Vi vill ha en välfärd värd namnet

Vi tycker att svensk välfärd ska prioritera svenska medborgare. Sjukvården ska vara tillgänglig i hela vårt land, oavsett plånbokens storlek. Vi vill ge vårdpersonal en förbättrad arbetsmiljö, goda utvecklingsmöjligheter och en bra lönenivå. Vi vill ha en skola som prioriterar kunskap och ordning, där både lärare och elever trivs och kan prestera. I vårt Sverige får äldre en pension som det på riktigt går att leva på.

Vi vill ha en seriös migrationspolitik

Sverige behöver en trygg och skyddad gräns för att hålla organiserad brottslighet, människohandel och terrorism borta. Vi välkomnar den som bidrar till vårt samhälle, som följer våra lagar och respekterar våra seder. Den som däremot kommer hit och utnyttjar våra system, begår brott eller utsätter våra medborgare för fara är inte välkommen. Vi tycker att Sverige ska hjälpa människor i nöd, och det ska göras där nöden är som störst. Vi vill stoppa asylmottagandet i Sverige och i stället satsa på riktig flyktinghjälp. Vi vill möjliggöra för fler att återvända till sina hemländer.

Vi vill ha ett land som håller samman

Vi tycker att rättigheter ska kopplas samman med skyldigheter, att man först gör sin plikt och sedan kräver sin rätt. Vi vill ha ett Sverige där vi tillsammans gläds åt framgångar och hjälps åt vid motgångar. Vi kommer aldrig ge utrymme åt islamism eller annan extremism, här ska demokrati och jämställdhet råda. I vårt Sverige är vi stolta över vår kultur och våra traditioner. Vi värdesätter och vill vårda det vi ärvt från tidigare generationer.

Vi vill ha ett tryggt samhälle

Vi tycker att grova brott ska ge hårda straff och att utländska medborgare som begår brott i Sverige ska utvisas. Vi tycker också att samhällsresurser i första hand ska läggas på brottsoffren och inte på brottslingarna. I vårt Sverige sitter grovt kriminella inlåsta, istället för att skötsamma medborgare ska behöva låsa in sig för att känna trygghet. Vi vill satsa på de män och kvinnor som arbetar som poliser och ge dem det stöd, den uppskattning och den lön de förtjänar.

Aktuellt

Familjedag i Alvesta

Alvesta Handels har anordnat en mycket trevlig familjedag i Alvesta med många programpunkter. Naturligtvis fanns Sverigedemokraterna på plats. Många givande samtal och möten blev det under dagen. Vår representant i politikerkampen, Lena Nikolausson, kämpade väl och kammade hem förstapriset!

läs mer

Inspirationsresa till Sölvesborg

Aktiva politiker i SD Alvesta gjorde i fredags en inspirerande resa till Sölvesborg. Vi började med en entusiastisk föreläsning av Lukas och Christina som arbetar med Mötesplatser för äldre som har som syfte att förebygga ensamhet, isolering och psykisk ohälsa. Från en egen konstruerad studio med gäster sänder man direkt digitalt ut till enheterna i […]

läs mer

Pressmeddelande – ny ordförande i SD Alvesta

På SD Alvestas årsmöte 2022 valdes Lena Nikolausson till ny ordförande för föreningen. Övriga ledamöter i den nya styrelsen är: Mats Johnsson (vice ordf.), Robin Berg (2:a vice ordf.), Oskar Andersson, Oscar Hildingsson, Jens Arnebert-Nieminen och Nellie Nieminen-Arnebert). David Kristiansson och Yvonne Erlandsson (ersättare). Hela styrelsen valdes enhälligt av årsmötet. Lena Nikolausson: Jag har varit […]

läs mer

Denna förening tillhör

SD Kronoberg